Løypekart Dynafit Hardangerjøkulen Ulta

New map to be used on desktop and mobile solutions. When you zoom inn, distance markers will be shown automatically (at zoom 13 and above). Additionally you can activate the gps-feature in order to show your location i the map.

Nytt kart til bruk på datamaskin og mobile enheter. Når du zoomer inn i kartet vil et kartlag med avstandsmarkører automatisk bli vist (på zoomnivå 13 og over).
I tillegg kan du klikke på gps-knappen for å vise hvor du er i kartet.

Here you can download GPX files for the 94 km and 34 km route.

Her kan du laste ned GPX filer for 94 km og 34 km rutene.