Destinasjon Eidfjord

Destinasjon Eidfjord

Destinasjon Eidfjord jobber med:

 

Drift av turistkontor
Destinasjon Eidfjord driftar eit heilårsope turistkontor.

Drift Eidfjord Cruisehavn
- DE har alle oppgåver som høyrer til operativ drift av cruisebåtanlegget, herunder ISPS
- Anløp og avgang av cruiseskip (booking, trossar, vatn), avfallshandtering og andre leveransar (etter formidling)
- Tilsyn og drift av anlegg/utstyr (kai, bygning, fortøyningsbåt mm)
- Mottaksaktivitet (velkomst, vertskapsfunksjonar, arrangement, guide-funksjonar / kontakt med agent, informasjon til butikkar og næringsliv).
- Kontinuerleg kontakt med samarbeidspartnarar (RHF, Fjord Norge, Innovasjon Norge, CDH, Cruise Norway, Cruise Europe o.a.).

Produktutvikling / Destinasjonsutvikling
- Støtte opp med rådgiving ved etablering av nye aktivitetar / aktivitetsselskap
- Legge til rette og informere om nye og eksisterande tilbod
- Engagere oss ved arrangement i Eidfjord – spesielt ved oppstart av nye arrangement, f.eks Vøtrafestivalen
- Guiding i Sima Kraftverk.

Marknadsføring eksternt
- RHF og CDH ivaretek i hovudsak denne rolla internasjonalt. DE er med der vi får gratis tilgang.
- Eidfjord Guiden, cruisemanual, produktmanual for turoperatørar/grupper, korps og kor velkommen til Eidfjord, temafolders (nytt), kart og turbeskrivelsar.
- Frå 2011 prosjekt ”Cruise Destination Hardangerfjord”. Famnar om 7 kommunar langs fjorden, som samarbeider marknadsføring. Helge Møller er prosjektleiar.
- DE er vertskap ved visningsturar, presseturar

Internt mot bedriftene i Eidfjord: Nyhendebrev, nettverksmøter, oversikt arrangement i Eidfjord, oversikt aktivitetar i Eidfjord.

visiteidfjord.no